Het plan op hoofdlijnen voor het Havenblok voorziet in 152 woningen, twee of drie lagen met een parkeervoorziening en commerciële ruimte. De bebouwing is gelegen tussen de Marineweg en de Zuiderstek, waarbij aan de havenzijde eengezinswoningen voorzien zijn, en richting de Marineweg de bebouwing met appartementen hoger wordt.
De binnengebieden in het plan zullen dienen als gezamenlijke binnentuin voor de toekomstige bewoners.

Eerste inloopbijeenkomst

Op 5 juli 2022 is een eerste inloopbijeenkomst gehouden, hier is het plan op hoofdlijnen aan de hand van informatiepanelen getoond en is input van de diverse stakeholders opgehaald. De beelden die zijn getoond op de eerste inloopbijeenkomst kunt u hier ook inzien.

Het verslag van de eerste inloopbijeenkomst en beantwoording op de ontvangen reacties kunt u hier downloaden.

Tweede inloopbijeenkomst

Op 13 oktober 2022 is een tweede inloopbijeenkomst gehouden, hier is de aangepaste planuitwerking getoond. De beelden die zijn getoond op de tweede inloopbijeenkomst kunt u hier inzien.

Derde inloopbijeenkomst

De derde inloopbijeenkomst zal naar verwachting plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2023. Ook digitaal kunt u uw reactie geven, dit kan via het contactformulier op de website.