Het plan op hoofdlijnen voor het Havenblok voorziet in 152 woningen, twee of drie lagen met een parkeervoorziening en commerciële ruimte. De bebouwing is gelegen tussen de Marineweg en de Zuiderstek, waarbij aan de havenzijde eengezinswoningen voorzien zijn, en richting de Marineweg de bebouwing met appartementen hoger wordt.
De binnengebieden in het plan zullen dienen als gezamenlijke binnentuin voor de toekomstige bewoners.

Eerste inloopbijeenkomst

Op 5 juli 2022 is een eerste inloopbijeenkomst gehouden, hier is het plan op hoofdlijnen aan de hand van informatiepanelen getoond en is input van de diverse stakeholders opgehaald. De beelden die zijn getoond op de eerste inloopbijeenkomst kunt u hier ook inzien.

Het verslag van de eerste inloopbijeenkomst en beantwoording op de ontvangen reacties kunt u hier downloaden.

Tweede inloopbijeenkomst

Op 13 oktober 2022 is een tweede inloopbijeenkomst gehouden, hier is de aangepaste planuitwerking getoond. De beelden die zijn getoond op de tweede inloopbijeenkomst kunt u hier inzien.

Derde inloopbijeenkomst

De derde inloopbijeenkomst over het Havenblok Alblasserdam heeft plaatsgevonden op 29 augustus 2023.  Op deze bijeenkomst was Oceanco ook aanwezig om gezamelijk met de nieuwbouwplannen de gehele ontwikkelingen aan het zuidelijk havengebied te presenteren. De aanwezigen konden vragen stellen aan de ontwikkelaar, de gemeente en Oceanco over de toekomstplannen van zowel de nieuwbouwontwikkeling “Het Havenblok” als over de toekomstplannen van Oceanco.

De diverse beelden die tijdens de bijeenkomst zijn getoond van “Het Havenblok”, zijn nu hier te downloaden.